SAMORZĄD UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU

 

 ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Przewodniczący:

 Bartosz Molendowski z klasy 8a

 

 

Zastępcy Przewodniczącego:

 Maja Ciecieląg z klasy 7e 

Maria Pożoga z klasy 6b

 

 Przedstawiciele:

 

Amelia Rucińska z klasy 6a

Piotr Pyciarz z klasy 5a

Iga Balcerowska z klasy 5d

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Pani Iwona Białek

Pani Halina Borowska

Pani Anna Duliasz

Pani Małgorzata Gogacz

Pani Agnieszka Mróz

Pani Justyna Orłowska

Pani Agnieszka Siepietowska

Pani Iwona Siwierska

Pani Anna Sitek

Pani Agata Szczechowska

Pani Anna Tatak

Pani Sylwia Wolska

 

  

Samorząd Uczniowski prowadzi działania wynikające z planu pracy według ustalonego harmonogramu na dany rok szkolny.

Organizuje cykliczne przedsięwzięcia, konkursy i akcje, których celem jest integracja społeczności uczniowskiej, rozwijanie talentów i zainteresowań, kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na terenie szkoły, a także budzenie szacunku wobec małej ojczyzny.

Aktualności z naszej działalności!

Organizujemy imprezy szkolne:

dyskoteki z różnych okazji np. dzień chłopaka, andrzejki, walentynki,

zabawy choinkowe,

piknik z okazji Dnia Dziecka.

Spotkania okolicznościowe:

z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

z okazji Świąt Wielkanocnych.

Akcje charytatywne:

W dowód pamięci,

Góra Grosza 2012,

Serce pod choinkę,

Akcja „Korek”,

Zbieranie przyborów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Konkursy:

Klasa z kulturą,

Ozdoba choinkowa,

Karta świąteczna,

O Puchar Dyrektora Szkoły,

Dzień Życzliwości.

Apele podsumowujące wyniki nauczania i zachowania w I półroczu nauki szkolnej.

Dyżury patroli młodzieżowych.

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates