Poznajemy historię naszej stolicy

 Poznajemy historię naszej stolicy       Grupa 90 uczniów z klas ósmych wraz z opiekunami pojechała 12 grudnia 2022r. na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd został  realizowany w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wycieczka do Warszawy

Wycieczka do Warszawy        W dniu 24.11.2022 roku uczniowie klasy 3a i 3d pod opieką wychowawców pani Agnieszki Mróz,  Bożeny Sobieszek,  Wiolety Korzeniewskiej i  Agnieszki Smolarczyk uczestniczyli w wycieczce do Warszawy współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę”. Wycieczka miała na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie  poznawania Polski, jej tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wycieczka Lublin - Kazimierz Dolny

 Wycieczka Lublin - Kazimierz Dolny       W dniu 26 października 2022r. uczniowie klas IV c i IV e wraz z wychowawczyniami   i opiekunami wyruszyli  do Lublina i Kazimierza Dolnego. Wycieczka została dofinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” i miała na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. 

Wycieczka do Malborka, Gdyni i Gdańska

Poznaj Polskę      W dniach 17-19 października 2022 roku uczniowie naszej szkoły – klasa 8g oraz 7b wraz z wychowawczyniami: panią Iloną Molendowską oraz Agnieszką Kaczmarską uczestniczyli  w trzydniowej wycieczce edukacyjnej do Malborka – Gdyni - Gdańska, która została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu „Poznaj Polskę”. Celem wycieczki było poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki.

Free Joomla! templates by Engine Templates